Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Külső előadások, konferenciák

 • Dr. Czinkóczi Sándor PhD: Menedzsment módszerek alkalmazhatósága és dinamikus képességek az egészségügyben, IME-META XI. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, Pécs, 2017. június 23.
 • Dr. Czinkóczi Sándor PhD: Minőségmenedzsment az egészségügyben, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, 2016. november 23.
 • Dr. Révai Tamás PhD: Egészségpolitika, az egészségügyi ellátás rendszere, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, 2016. november 23.
 • Dr. Czinkóczi Sándor PhD: A Zuglói Lakossági (50+) Egészségfelmérés eredményei, IME-META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, Budapest, 2016. június 16.
 • Reinhardt M., Vass Z.: A projektív útrajz kvalitatív és kvantitatív feldolgozásának lehetőségei. Útkeresők – Kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia, Budapest, 2016. március 5.
 • Reinhardt M., Vass Z.: A projektív útrajz kvantitatív feldolgozásának lehetőségei és a rajzi jellemzők összefüggései papír-ceruza teszt-eredményekkel. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 158-159.
 • Reinhardt M., Kökönyei Gy.: „Madarat tolláról…” – A baráti kapcsolatok pszichológiai mérése. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 284-285.
 • Bencsik B., Reinhardt M.: Menstruációval kapcsolatos attitűdök összehasonlítása endometriózisban szenvedő, abból gyógyult és egészséges kontrollszemélyek csoportjaiban. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 249-250.
 • Szemenyei E., Reinhardt M., Kökönyei Gy.: A pszichológiai rugalmatlanság mérése gyermek és serdülőkorban: A magyar Elkerülés és Fúzió Kérdőív gyermek változatának pszichometriai értékelése. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 89.
 • Szabó J., Reinhardt M. Kökönyei Gy.: A Pozitív Érzelmekre adott Válaszok Kérdőív faktorstruktúrájának és konvergens validitásának vizsgálata gyermek- és serdülőkorúak reprezentatív mintáján. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 90.
 • Örkényi Á., Reinhardt M., Kökönyei Gy.: A reziliens alkalmazkodás környezeti forrásait mérő kérdőív (RYDM-EA) hazai adaptálása: pszichometriai jellemzők 11-20 év közötti fiatalok reprezentatív mintáján. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2016. június 2-4. In: Vargha A. (szerk.) Múlt és jelen összeér. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 91-92.
 • Reinhardt M., Örkény Á., Kökönyei Gy.: Perceived environmental assets of resilience in relation to complex mental health in a representative Hungarian adolescent sample. 37th STAR Conference – Stress and Anxiety in a Changing Society, Zágráb, Horvátország, 2016. július 6-8. In: Lauri Korajlija, A., Begic, D., Jurin, T. (eds.) (2016). 37th STAR Book of Abstracts. Stress and Anxiety in a Changing Society. Medicinska Naklada, Zagreb, Croatia, pp. 163. (ISBN 978-953-176-757-6)
 • Szemenyei, E., Reinhardt, M., Szabó, K. G., Kökönyei, Gy.: Assessment of psychological inflexibility: Testing the measurement model across age groups. Consortium of European Research on Emotions (CERE) Emotion Conference, Leiden, Hollandia, 2016. július 6-7. In: CERE 2016: Abstracts. Leiden, The Netherlands, pp. 139.
 • Dr. Czinkóczi Sándor PhD: Egészségfejlesztési projekt Zuglóban, IME-META IX. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, Budapest, 2015. június 24.
 • Dr. Révai Tamás PhD: A teleradiológia előnyei, korlátai, haszna és költségei - tapasztalatok a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál, IME - X. Jubileumi Képalkotó Diagnosztikai Továbbképzés és Konferencia, Budapest, 2015. március 26.