Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Publikációs listánk

 • Dr. Czinkóczi Sándor PhD; Dr. Révai Tamás PhD
  Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben. ISBN 978-963-226-586-5
  Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest (2017)

 • Reinhardt M., Vass Z.
  Az út archetípusa és a projektív útrajz szimbolikája. Perszonális és transzcendens jelentéssíkok a képi kifejezéspszichológiában. In: Sepsi E., Lovász I., Kiss G., Faludy J. (szerk.) Vallás és művészet. Károli Gáspár Református Egyetem,
  L’Harmattan Kiadó, Budapest, 69-84. (2016) (ISBN- 9789634141723)

 • Reinhardt M.
  Haláltudat gyermekkorban. Mindennapi Pszichológia, 8(5), 61-62. (2016)

 • Horváth Ferenc; Terebessy András; Cseh Károly; Czinkóczi Sándor; Révai Tamás
  Idősek egészségi állapotának felmérése és az eredmények hasznosításának lehetősége egy budapesti kerületben
  NÉPEGÉSZSÉGÜGY / 93. ÉVFOLYAM 2. SZÁM (2015)

 • Zs. Czeilinger: Online 3-D Reconstruction of the Right Atrium From Echocardiography Data via a Topographic Cellular Contour Extraction Algorithm IEEE Transactions on Biomedical Engineering ( Volume: 57, Issue: 2, Feb. 2010 )

 • Zs. Czeilinger, D. Hillier ,Cs. Rekeczky, T. Szili-Török, L. Király, A., Szatmári, T. Roska: Model-Based, Quantitative Three-Dimensional Echocardiography Boosted by Cellular Nonlinear Network (CNN) Computing Technology: (2006) Summitted to Ultrasound in Medical and Biology

 • Hillier, D., Czeilinger, Zs., Rekeczky, Cs. (2005)
  On-line 3-D reconstruction of cardiac chambers via topographic cellular algorithms from echocardiographic sequences, Proc. Int. Symp. on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA)

 • Zs. Czeilinger, D. Hillier ,Cs. Rekeczky, T. Szili-Török, A., Szatmári ,T. Roska:
  Three-dimensional echocardiography boosted by cellular neural network based reconstruction offers advantages for transcatheter closure of atrial septal defects: (2005) Submitted to Circulation

 • Cs. Rekeczky, V. Binzberger, D. Hillier, Zs. Czeilinger, G. Soós, Gy. Cserey, L. Kék, and D. L. Vilarino:
  A Diagnostic Echocardiography System Boosted by CNN Technology Proceedings of CNNA'04 conference, pp. 243-248, Budapest 2004.

 • Zs. Czeilinger , Cs. Rekeczky, D.Hillier, G. Soós,A., Szatmári:
  Model based 3D echocardiography boosted by cellular neural network (CNN) computer technology”(2004) Euroecho 4

 • Cs. Rekeczky, V. Binzberger, D. Hillier, Zs. Czeilinger, G. Soós, Gy. Cserey, L. Kék, and D. L. Vilarino:
  AnaLogic Diagnostic System for Echocardiography Technical Report DNS-10, ANCL, MTA-SZTAKI, 2004.

 • Dr. Czeilinger Zsolt, Cserey György, Dr. Környei László, Dr. Rekeczky Csaba:
  Objektumdetekción alapuló 3D echokardiográfia alkalmazása a gyermekkardiológiában
  IME AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA II.évf.2.szám 2003. március p.37-41.

 • Rekeczky, Zsolt Czeilinger, György Cserey, László Kék, András Szatmári and Tamás Roska:
  3D Echocardiography Powered by CNN Technology 15th IEEE European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD 2001, Vol. III, pp. 289-292, Helsinki, August 2001

 • Zs. Czeilinger, Gy. Cserey, Cs. Rekeczky, A., Szatmári ,T. Roska:
  Virtual Closure of ASD, using CNN-based 3D echocardiography: (2000): Word Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery